Od roku 2009 jsme spolu-
organizátorem floristického dopro-
vodného programu zahradnického a floristického veletrhu Zelený svět, který pořádá Asociace zahradnického výstavnictví.

Každý rok se snažíme připravit pro odbornou floristickou veřejnost bohatý doprovodný program. Mezi nejlákavější body programu patří soutěž Svatební kytice roku, floristická Fashion show, přehlídky českých i zahraničních floristů, Vánoční inspirační expozice atd.

Začátek podzimu patří Brněnské výstaviště profesionálním floristům a všem příznivcům tohoto oboru.

© 2012 KREATIF | Marie Bittnerová | autoři fotografií: Břetislav Podolník, Petr Volgemut, Jiří Mátl, Pavel Kučera